Сургалтын төлөвлөгөө

Махны салбарын сургалтын төлөвлөгө

Багш: | Хэзээ: 2018.08.27-2020.01.30
Хаана:

Сургалтын талаар:
Махны салбарын сургалтын төлөвлгөө

Төлөвлөгөө татах | Тайлан татах

Чанарын удирдлагын сургалт

Багш: Гэрэлмаа | Хэзээ: 2018.06.04-2018.06.10
Хаана: Аюуд товер 12 давхар 1204 тоот

Сургалтын талаар:

Төлөвлөгөө татах | Тайлан татах