Сургалтын материал

Сургалт 2

Ноос угаах

Шинэ бүтээгдэхүүн төлөвлөлт, хэрэглэгчдийн судалгаа

АХБ-ны ХАА-н нэмүү өртгийн  сүлжээг дэмжих төслийн Техник туслалцааны баг оёдлын үйлдвэрлэл эрхлэгчидэд зориулан "Шинэ бүтээгдэхүүн төлөвлөлт, хэрэглэгчдийн судалгаа" сэдэвт сургалтыг 2018 оны 04-р сарын 10нд Сити Товер-Хөвсгөл Травел-ийн байранд зохион байгуулаа. Сургалтанд оёдлын үйлдвэрлэлийн салбарын компаниудын төлөөлөл 25 орчим хүн оролцлоо.

Сургалтыг төслийн техник туслалцааны багийн оёдлын салбарын зөвлөх мэргэжилтэн дэд проф, доктор М.Баяр, ШУТИС-ын ҮТС-ын багш магистр Б. Гэрэлмаа нар удирдан зохион байгуллаа. Сургалтаар 2018 оны Дэлхийн болон Монголын хувцас загварын чиг хандлага, шинэ  бүтээгдэхүүн төлөвлөлт, хэрэглэгчдийн  судалгаа, дизайны элементүүд болон зарчмуудын талаар онолын  хичээл мөн загвар шинээр зохион бүтээх дадлага ажил хийгдлээ.

Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт- Чанарын хяналт сэдэвт сургалт

ОЁДЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН “БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ- ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ” СЭДЭВТ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Сургалтын  зорилго: Оёдлын үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн явцын чанарын хяналт, чанарын удирдлагын талаар мэдлэг олгоно.

Оролцогчид: Дархан-Уул, УБ хотод үйлдвэрлэл эрхлэгч (Нийт 20 үйлдвэрийн 40 төлөөлөл)

Хугацаа: 2018- 05-08

Сургагч багш, чиглүүлэгч: Л. Наранцэцэг, ШУТИС-ийн ХСТөвийн ажилтан,  Монгол улсын зөвлөх инженер, магистр, П. Булга, ШУТИС-ийн ҮТС-ийн багш, док., дэд проф, М. Баяр, ТТБ-ийн үндэсний зөвлөх,

Сургалтын техник, хэрэгсэл: Проектор, зөөврийн компьютер, цагаан самбар

Гарынавлага, тараахматериал:

  • Сургагчбагшийнбэлтгэсэнхэвлэмэлматериал

 Сургалтын сэдвүүд:

  • Үйлдвэрлэлийн технологийн шаардлага
  • Хувцасны чанарын шаардлага, хяналтын ач холбогдол
  • Хувцас үйлдвэрлэлийн чанарын удирдлага, менежмент


 

  1. Сэдэвчилсэн төлөвлөгөө
 
Сэдэв
Хугацаа
Заах багш
1
Сургалтын бүртгэл
09:00-09:30
 
2
Сургалтын нээлт: ХАА-н нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих техник, туслалцааны төсөл
09:3009:35
Зохицуулагч Т. Энхжаргал
3
“Ноосон даавуун хүрэм” загвар төслийн үйл ажиллагааны танилцуулга
09:35– 09:40
М. Баяр
4
Үйлдвэрлэлийн технологийн шаардлага
 
09:40-10:30
Л. Наранцэцэг
5
Хувцасны чанарын шаардлага
10:30-11:30
Л. Наранцэцэг
Цайны завсарлага (11:30-11:45)
6
Үйлдвэрлэлийн явц дахь чанарын хяналт
11:45 – 13:00
Л. Наранцэцэг
Үдийн завсарлага (13:00-14:00)
7
Хувцас үйлдвэрлэлийн чанарын удирдлага
 
14:00 –15:30
П. Булга
Цайны завсарлага (15:30-15:45)
8
Хувцас үйлдвэрлэлийн чанарын менежментийн аргууд
 
15:45 – 17:15
П. Булга
9
Сургалтын хаалт
17:15-17:30
Зохицуулагч Т. Энхжаргал
 

 

 

Чанарын удирдлагын сургалт- Стратегийн төлөвлөлт

Чанарын удирдлагын сургалт- Стратегийн төлөвлөлт /OGSM/

Чанарын менежмент

Стратегийн төлөвлөгөө- OGSM