Мах, махан бүтээгдэхүүн

МАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛТ-MEAT PRODUCTION -  ( Please click on each title)
- "MEAT" Programm
Food production sector policy
Meat production and its current situation 
-  М онгол улсын махны салбарыг хөгжүүлэх зорилт арга, замууд
Meat production and its export
About meat export-  (State inspection Agency)
Meat export volume in 2017
Meat  export documentation - State inspection  Agency
-  Монголын махны салбарын нэмүү өртгийн сүлжээний өнөөгийн  байдал-/Тайлан монгол/ энд дар
-
  Махан бүтээгдэхүүний нэмүү өртгийн сүлжээний өнөөгийн байдал
-  Мах экспортыг нэмэгдүүлэх нөөц,боломж
-  Хүнсний гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үнэ
-  Махны үнийн  судалгаа
-  Мал нядалгааны цехийг зохион байгуулах үндэслэл тооцоо зураглал
-  Мал нядалгааны үйлдвэрт тавигдах ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагууд
- Мал төхөөрөх, мах махан бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрт  хянан магадлагаа явуулж итгэмжлэл  олгох журам
-  Мах махан бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа
-  Мах махан  бүтээгдэхүүний судалгаа-Мэрси корпс
-  Өдөрт 1000-2500 бог нядлах хүчин чадалтай нядалгааны цех
-  Мал төхөөрөх, мал, махан бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрт хянан магадлагаа явуулж итгэмжлэл олгох журам
-  Махны хяналтын дүрэм
-  Үхрийн махны экспортын талаархи протокол
-  Хонь,ямааны махны экспортын талаархи протокол
-  Монголын махны салбарын нэмүү өртгийн сүлжээний өнөөгийн байдал
Монгол малын статистик - Livestock statistics in Mongolia
Мах. махан бүтээгдэхүүнийг хилээр нэвтрүүлэх үед тулгарч буй хүндрэл- Сургалт 2017 


МАХ,МАХАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ СУРГАЛТЫН МАТЕРИАЛ- TRAINING MATERIALS
- Мах махан бүтээгдэхүүн ОУХБ / ILO/ -ын сургалтын ном 

АХБ-ны ХАА НЭМҮҮ ӨРТГИЙГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ, ТЕХНИК ТУСЛАЛЦААНЫ БАГ-ADB  TA8690 PROJECT

-
 Мал аж ахуй эрхлэх тогтолцоо   
-
 Малын махны эрүүл мэндийн ач холбогдол 
-
 Монгол малын махны хүнс тэжээлийн үнэт чанар
Малын дотор махны нөөц, ашиглах боломж

МАХНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГАА-MEAT MARKET RESEARCHES
- Meat market research by Mercy Corps
Report on beef subsector value chain analyses
Sector trend analyses Gulf countries
Mongolia meat market report
Conjoint analyses on Mongolian meat consumption
Mongolian livestock situation- /The beef  site/
- Зах зээлийн судалгааны төсөл- Market research projects


Төсөлд оролцогч аж ахуйн нэгжүүд

Монгол фүүд ХХК-ний танилцуулага-Видео

HTML Content HTML Content HTML Content