Мах, махан бүтээгдэхүүн

МАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛТ-MEAT PRODUCTION -  ( Please click on each title)
- "МАХ" хөтөлбөр - MEAT" Programm
Стратегийн хүнсийг экспортлох, импортлох зөвшөөрөл олгох журам -ЗГ-ын 2019 оны 329р тогтоолын хавсралт Legal info.mn
Хүнсний үйлдвэрийн салбарын бодлого-  ХХААХҮЯ- Food production sector policy /MOFALI/ 
Махны үйлдвэрлэл, өнөөгийн байдaл-Meat production and its current situation - /MOFALI/
Мах махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, экспортын байдал -Meat production and its export / MOFALI/
-  Монгол улсын махны салбарыг хөгжүүлэх зорилт арга, замууд- /ММХ/-  Meat sector development / MMA/
Махын экспортын тухай  /МХЕГ/About meat export- (State inspection Agency)
МХХ-ний гишүүн махны салбарын үйлдвэрүүд - Meat  producer members of MFIA 
Статистик мэдээлэл- Statistical information- / NSO/
-  Статистик мэдээлэл ХАА- Statistical informatioin Agriculture /1212mn / 
Монгол малын статистик- Livestock statistics in Mongolia /1212 /
Хүнсний гол нэрийн барааны үнийн мэдээлэл- Price information of main food stuff by /NSO/
Махны үнийн судалгаа-  Meat retail prices  /UB stat.mn/
ХХААХҮЯ-ны ТНБ-ын даргын тушаал
ХХААХҮЯ-ны  сайдын тушаалын хавсралт
Дулааны аргаар боловсруулсан  махан бүтээгдэхүүний тухай
Махын зохистой экспорт МАА салбар дахь олон эрсдлийг шийдэх үү
Махны экспорт 80 тэрбум төгрөг давлаа

-  Монголын махны салбарын нэмүү өртгийн сүлжээний өнөөгийн  байдал-/Тайлан монгол/ энд дар

-  Махан бүтээгдэхүүний нэмүү өртгийн сүлжээний өнөөгийн байдал
-  Мах экспортыг нэмэгдүүлэх нөөц,боломж
-  Мал нядалгааны цехийг зохион байгуулах үндэслэл тооцоо зураглал
-  Мал нядалгааны үйлдвэрт тавигдах ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагууд
- Мал төхөөрөх, мах махан бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрт  хянан магадлагаа явуулж итгэмжлэл  олгох журам
-  Мах махан бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа
-  Мах махан  бүтээгдэхүүний судалгаа-Мэрси корпс
-  Өдөрт 1000-2500 бог нядлах хүчин чадалтай нядалгааны цех
-  Мал төхөөрөх, мал, махан бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрт хянан магадлагаа явуулж итгэмжлэл олгох журам
-  Махны хяналтын дүрэм
-  Үхрийн махны экспортын талаархи протокол -  Beef exporting Protocol 
-  Хонь,ямааны махны экспортын талаархи протокол- Mutton and Goat meat exporting Protocol
Гадаад худалдааны барааны ангилалын тухай -БТКУС-  About HS code 
Гадаад худалдааны барааны ангилалын жагсаалт-/ГЕГ/-  HS code by Customs office
Гаалийн төв лаборатори-  Central  laboratory of customs 
-  Монголын махны салбарын нэмүү өртгийн сүлжээний өнөөгийн байдал
Мах. махан бүтээгдэхүүнийг хилээр нэвтрүүлэх үед тулгарч буй хүндрэл- Сургалт 2017

МАХ,МАХАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ СУРГАЛТЫН МАТЕРИАЛ- TRAINING MATERIALS
- Мах махан бүтээгдэхүүн ОУХБ / ILO/ -ын сургалтын ном
- Австралийн ямааны мах экспортлогч Самекс компани- SAMEX goat meat  exporter  /Video/
- Мах хэрчигч машинууд- Meat cutting machines- /Video/
- Австралийн мах экспорт- Meat  export of Australia  /Video/
- Австралиас амьд мал экспортлох- Live animal  shipping  /Video/
- Австралиас далайгаар амьд хонь экспортлох- Live animal shipping from Australia Video
- Австралийн  МАА бүтээгдэхүүний экспорт- Australian livestock export Industry/Video/
- Halal сертификат - Halal  certification documentary 

АХБ-ны ХАА НЭМҮҮ ӨРТГИЙГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ, ТЕХНИК ТУСЛАЛЦААНЫ БАГ-ADB  TA8690 PROJECT

-
 Мал аж ахуй эрхлэх тогтолцоо   
-
 Малын махны эрүүл мэндийн ач холбогдол 
-
 Монгол малын махны хүнс тэжээлийн үнэт чанар
Малын дотор махны нөөц, ашиглах боломж

МАХНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГАА-MEAT MARKET RESEARCHES
- Meat market research by Mercy Corps
Report on beef subsector value chain analyses
Sector trend analyses Gulf countries
Mongolia meat market report
Conjoint analyses on Mongolian meat consumption
Mongolian livestock situation- /The beef  site/
- Зах зээлийн судалгааны төсөл- Market research projects
Мах нийлүүлэх төв байгуулах зах зээлийн судалгаа
- Мах махан бүтээгдэхүүний зах зээл- Судалгаа
- Монголын бизнес орчны судалгаа /МҮХАҮТ/- Research report on Mongolian business environment /MNCC/
- Бараа худалдан авах тухай олон улсын конвенци
- Мах экспортлох тухай
- Гадаад худалдааны үндсэн үзүүлэлтүүд
- Гадаад худалдааны мэдээлэл-ГЕГ- Mongolian Customs information / Customs.mn/
- Гаалийн байгууллагын мэдээллийн сан /ГЕГ/-Information of customs office
- Хилийн боомтууд - Borders 
- Гаалийн бүрдүүлэлт, бичиг баримтууд  ГЕГ
Мал, амьтан тэдгээрийн гаралтай бүтээгдэхүүнд гэрчилгээ олгосон байдал
- Мах, махан бүтээгдэхүүн экспортлоход  бүрдүүлэх материал
- Мах экспортлох зөвшөөрөл бүхий  аж ахуйн нэгжийн нэрс
- Мах экспортлох цахим бүртгэл хэрхэн хийх вэ?
- Мал амьтаны гаралтай түүхий эдэд экспортын гэрчилгээ олгох шалгах хуудас
-Барааны тэмдэг, газар зүйн заалт  МҮХАҮТ
-Гарал үүслийн гэрчилгээ-МҮХАҮТ
-Импортын сертификат-  МҮХАҮТ
-Органик бүтээгдэхүүний шошго МҮХАТ- Certified organic product label  by MCC
-Патент, бүтээгдэхүүний загвар-МҮХАТ

ХӨРШ ОРНУУДАД МАХ ЭКСПОРТЛОХТОЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ
MEAT EXPORT RELATED INFORMATIONS TO NEIGHBOUR COUNTRIE'S

-Дэлхийн махны зах зээлийн мэдээлэл тойм-вэб хуудас
- Дэлхийн Мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллагаас /OIE /-Зүүн Азид Шүлхий өвчнийг хянаж буй зураглал|

- Хөрш орнууд- /ГХЯ/- Neighbor countries /MFA/
- БНХАУ-ын чанарын хяналт, баталгаажуулалтын  байгууллага
- CNCA- байгууллагаас хянан баталгаажсан Монгол улсын компаниуд
- БНХАУ-ын чанарын  хяналт шалгалтын байгууллага
- БНХАУ-ын экспорт импортын бүтээгдэхүүнд шалгалт хийх тухай хууль
- БНХАУ-ын гаалийн байгууллагын танилцуулага, гаалийн бүрдүүлэлт хийх
- БНХАУ-д гэрийн амьтад,малын тэжээлийн нэмэлтийг хэрхэн экспортлох вэ?
- Махны бүртгэлийн хуудас- Meat registration application
- БНХАУ-ын стандартын байгууллага-Chinese standard organization
- БНХАУ-ын гаргасан махны стандартууд-Chinese meat standards
- БНХАУ-ын нядалгааны газрын стандарт - Chinese slaughterhouse standard
- Хятадын махны зах зээлийн тойм
- БНХАУ-д хэрхэн мах экспортлох вэ?-How to export meat to China?

- ОХУ-ын мал эмнэлэг хорин цээрийн албаны  экспортын импортын шаардлагууд
- ОХУ-ын мал эмнэлэг, хорио цээрийн албанаас монголоос мах экспортлохоор зөвшөөрөгдсөн  байгууллагууд
- ОХУ-ын  махны мэдээллийн сайт
HTML Content HTML Content HTML Content

Төсөлд оролцогч аж ахуйн нэгжүүд

Монгол фүүд ХХК-ний танилцуулага-Видео

HTML Content HTML Content HTML Content