Meat and meat products

EN MEAT PRODUCTION -  ( Please click on each title)
- "MEAT" Programm
Food production sector policy
Meat production and its current situation 
-  М онгол улсын махны салбарыг хөгжүүлэх зорилт арга, замууд
Meat production and its export
About meat export-  (State inspection Agency)
Meat export volume in 2017
Meat  export documentation - State inspection  Agency
-  Монголын махны салбарын нэмүү өртгийн сүлжээний өнөөгийн  байдал-/Тайлан монгол/ энд дар
-
  Махан бүтээгдэхүүний нэмүү өртгийн сүлжээний өнөөгийн байдал
-  Мах экспортыг нэмэгдүүлэх нөөц,боломж
-  Хүнсний гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үнэ
-  Махны үнийн  судалгаа
-  Мал нядалгааны цехийг зохион байгуулах үндэслэл тооцоо зураглал
-  Мал нядалгааны үйлдвэрт тавигдах ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагууд
-  Мах махан бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа
-  Мах махан  бүтээгдэхүүний судалгаа-Мэрси корпс
-  Өдөрт 1000-2500 бог нядлах хүчин чадалтай нядалгааны цех
-  Мал төхөөрөх, мал, махан бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрт хянан магадлагаа явуулж итгэмжлэл олгох журам
-  Махны хяналтын дүрэм
-  Үхрийн махны экспортын талаархи протокол
-  Хонь,ямааны махны экспортын талаархи протокол
-  Монголын махны салбарын нэмүү өртгийн сүлжээний өнөөгийн байдал

EN МАХ,МАХАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ СУРГАЛТЫН МАТЕРИАЛ
- Мах махан бүтээгдэхүүн ОУХБ / ILO/ -ын сургалтын ном 

EN АХБ-ны ХАА НЭМҮҮ ӨРТГИЙГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ, ТЕХНИК ТУСЛАЛЦААНЫ БАГ.

-
 Мал аж ахуй эрхлэх тогтолцоо   
-
 Малын махны эрүүл мэндийн ач холбогдол 
-
 Монгол малын махны хүнс тэжээлийн үнэт чанар
-
Малын дотор махны нөөц, ашиглах боломж

EN МАХНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГАА
-
Sector trend analyses