Төслийн мэдээлэл

МАХНЫ ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЛАВЛАГАА БАРИМТ БИЧГҮҮДИЙГ АНГЛИ ХЭЛНЭЭС МОНГОЛ ХЭЛ РҮҮ ОРЧУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА

МАХНЫ ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЛАВЛАГАА БАРИМТ БИЧГҮҮДИЙГ АНГЛИ ХЭЛНЭЭС МОНГОЛ ХЭЛ РҮҮ ОРЧУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА 2020.05.28

2020.05.28 | Төслийн мэдээлэл | admin | 373 | 0

Арьс ширний салбарын төсөлд оролцогч аж ахуйн нэгжүүдэд олон улсын Чанарын менежментийн тогтолцооны ISO 9001:2015 стандартын баталгаажуулалт хийлгэх аудитын байгууллага сонгон шалгаруулах тухай зар

Арьс ширний салбарын төсөлд оролцогч аж ахуйн нэгжүүдэд олон улсын Чанарын менежментийн тогтолцооны ISO 9001:2015 стандартын баталгаажуулалт хийлгэх аудитын байгууллага сонгон шалгаруулах тухай зар 2020.05.28

2020.05.28 | Төслийн мэдээлэл | admin | 133 | 0

МОНГОЛ ЗӨГИЙН БАЛЫГ СУРТАЛЧИЛАХАД ЗОРИУЛСАН ЦАХИМ НОМ, КОНТЕНТ БЭЛТГЭХ АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ГҮЙЦЭТГЭХ МЭРГЭЖЛИЙН БАГИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

МОНГОЛ ЗӨГИЙН БАЛЫГ СУРТАЛЧИЛАХАД ЗОРИУЛСАН ЦАХИМ НОМ, КОНТЕНТ БЭЛТГЭХ АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ГҮЙЦЭТГЭХ МЭРГЭЖЛИЙН БАГИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР 2020.05.27

2020.05.27 | Төслийн мэдээлэл | admin | 156 | 2