Төслийн мэдээлэл

АХБ-ны ХАА, ХХНС төслөөс санхүүжүүлсэн "Инновацийн Лаборатори"- н нээлт боллоо

2019-10-03. ХХААХҮЯ-ны захиалгаар АХБ-ны "Хөдөө аж ахуй хөдөөгийн хөгжлийн нэмэлт санхүүжилт "төслийн хөрөнгө оруулалттайгаар ШУТИС-ийн Хувцас судлалын төвд шинээр байгуулсан "Инновацийн лаборатори"-ийн нээлт боллоо.

2019.10.03 | Төслийн мэдээлэл | admin | 646 | 0

“Мал аж ахуй эрхлэх зохистой дадал”гарын авлага ном хэвлэгдэн гарлаа.

“Мал аж ахуй эрхлэх зохистой дадал” малчидад зориулсан гарын авлага ном хэвлэгдэн гарч, хэрэглэгчдийн гарт хүрлээ. АХБ-ны ХАА, Хөдөөгийн хөгжил MON:32229 төсөл, ХАА нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих техник туслалцааны TA:8960-MON төслийн хүрээнд малчидад зориулсан “ Мал аж ахуй эрхлэх зохистой дадал“ сэдэвт гарын авлага номыг хэвлэн гаргалаа.

2019.09.30 | Төслийн мэдээлэл | admin | 1138 | 0

“Малын эрүүл мэндийн зохистой дадал” гарын авлага ном хэвлэгдэн гарлаа.

“Малын эрүүл мэндийн зохистой дадал” гарын авлага ном хэвлэгдэн гарлаа. АХБ-ны ХАА, Хөдөөгийн хөгжил MON 39229 төсөл, ХАА нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих техник туслалцааны TA:8960-MON төслийн хүрээнд анхан шатны нэгжийн малын эмч нарт зориулсан “ Малын эрүүл мэндийн зохистой дадал“ сэдэвт гарын авлага номыг хэвлэн гаргалаа.

2019.09.30 | Төслийн мэдээлэл | admin | 496 | 0