Төслийн мэдээлэл

2019 оны 2-3-р саруудад төслийн ОУ-ны зөвлөх Roy Kettlewell Монголд ажиллаж байна

Ноолуурын салбарын олон улсын эксперт Роу Кэттлэвел 2019 оны 2-р сарын 28 наас 3-р сарын 28 хүртэл сарын хугацаатайгаар ХАА-н нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих төсөл дээр ажиллаж байна. Ажиллах хугацаандаа ноолуурын салбарт төсөлтөй хамтран ажиллаж буй аж ахуйн нэгжүүдэд очиж технологийн сургалт, зөвлөлгөө өгөхөөс гадна хөдөө орон нутагт очиж бэлтгэн нийлүүлэлт хийж буй малчид хоршооныхон, аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтран ажиллаж сургалт зөвлөлгөө өгөх юм. Мөн Монголын ноолуурын ХААН ШИРХЭГТ" барааны тэмдэгтийг хэрхэн ашиглах талаар талуудтай уулзалт ярилцлага хийж байна.

2019.03.06 | Төслийн мэдээлэл | admin | 51 | 0

2019-03-06 Зөгийчдөд зориулсан ажлын хувцасны загвар бэлэн боллоо

ХАА-н өртгийн сүлжээг дэмжих төсөлд оролцогч оёдлын салбарын үйлдвэрүүд зөгийчдэд зориулсан ажлын хувцасны загваруудыг бэлэн боллоо. техник туслалцааны TA-8960: MON төслийн зүгээс ТОААН-дээ дэмжлэг үзүүлэн, хамтын ажиллагааг дэмжин төсөлд оролцогчын эрэлт, нийлүүлэлтийг ханган холбон ажиллаж байна.

2019.03.06 | Төслийн мэдээлэл | admin | 69 | 0

2019-02-18 наас 19 ны өдрүүдэд ноолуурын салбарын ажлын хэсэг хуралдаж байна

2019-02-18/19-ны өдрүүдэд ноолуурын салбарынхан "НООЛУУР" хөтөлбөрийн хүрээнд хууль эрх зүйн орчинг сайжруулах, үйлдвэрлэлийг татварын бодлогоор дэмжих, ээрэх үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай судалгаа, тооцоолол боловсруулан ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байна.

2019.02.19 | Төслийн мэдээлэл | admin | 37 | 0