Төслийн мэдээлэл

ЗӨГИЙЧДИЙН УР ЧАДВАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЖ, МЭРГЭЖЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА

ЗӨГИЙЧДИЙН УР ЧАДВАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЖ, МЭРГЭЖЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА Төслийн хүрээнд зорилтот бүлэгт зохион байгуулсан сургалтуудыг Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар, Мэргэжлийн боловсрол сургалтын төвөөс баталгаажуулсан чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөртэй харьцуулахад үүний 80-аад хувийг хэрэгжүүлсэн гэж үзэж байгаа болно. Төсөлд хамрагдсан 39 зөгийчин, 15 зөвлөх багш нарын мэргэжлийн ур чадварыг баталгаажуулах зорилгоор Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх шаардлага хангасан болон гэрчилгээ авсан сургалтын байгууллагуудаас сонгон шалгаруулж хамтран ажиллана. Эрх бүхий байгууллагатай хамтран сургалтын хөтөлбөрт тусгагдсан зайлшгүй шаардлагатай сэдвүүдээр зорилтот бүлэгт сургалт зохион байгуулж оролцогчдод ур чадварын гэрчилгээ олгуулна. Дээрх сургалтыг явуулах сонирхолтой, эрх бүхий байгууллагыг 2019 оны 05 дүгаар сарын 20-ны өдрийн 12 цагаас өмнө хүсэлтээ ирүүлэхийг урьж байна.

2019.05.07 | Төслийн мэдээлэл | admin | 335 | 0

ЗӨВЛӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ

ЗӨВЛӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ Огноо: 2019-04-22 Азийн Хөгжлийн Банкны Техник туслалцааны хүрээнд ТА-8960 МОН: “Хөдөө аж ахуйн нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих” төслийн хүрээнд үйлдвэрлэлийн дотоод хяналтын сорилтын лабораторийн чадавхийг сайжруулах чиглэлээр олон талт хамтын үйл ажиллагаа явуулж байна. Монголын Хаан Ширхэгт гэрчлэх тэмдэгт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн дотоод хяналтын сорилтын лабораторийн итгэмжлэлийн үйл ажиллагаанд шаардагдах техникийн баримт бичиг боловсруулах, хүний нөөцийг чадавхжуулах чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх зөвлөхийг (хувь хүн) мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

2019.04.22 | Төслийн мэдээлэл | admin | 483 | 0

2019-04-18 Ойрхи дорнодын махны зах зээлийн судалгааг хийж буй зөвлөх үйлчилгээний багийнхантай уулзав

2019-04-18. "Ойрхи дорнодын махны салбарын зах зээлийн судалгаа"-г хийхээр зөвлөх үйлчилгээний тендерт ялсан АРНА ХХК-ийн зөвлөхүүдтэй төслйин багийнхан уулзалдлаа. Махны зах зээлийн судалгааны ажлын явц, судалгааны ажлын хамрах хүрээ, судалгааны төлөвлөлт, ажлын явц, санхүүжилт, цаашдын үйл ажиллагааны талаар харилцан ярилцаж,санал солилцов. Уулзалтанд АРНА ХХК-ний төслийн удирдагч К.Сайран, судлаач мэргэжилтэн Е.Тилеубек, А.Досымбек мөн ХАА,хөдөөгийн хөгжлийн Нэмэлт санхүүжилт төслийн зохицуулагч Ж.Түвшинсанаа, ХАА-н өртгийн сүлжээг дэмжих төслийн зохицуулагч Т.Энхжаргал, махны салбарын мэргэжилтэн Б.Энхтуяа, бизнес хөгжлийн мэргэжилтэн У.Туул нар байлцав

2019.04.18 | Төслийн мэдээлэл | admin | 427 | 0