Төслийн мэдээлэл

2018-10-10 Малчид, бэлтгэн нийлүүлэгчидэд зориусан сургалтын видео олон нийтийн хүртээл боллоо

2018-10-10 нд ХХААХҮЯ, АХБ-ны ХАА нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих TA-8690:MON төслийн хүрээнд малчид, бэлтгэн нийлүүлэгчидэд зориулсан 4 төрлийн видео сургалтын материал олон нийтийн хүртээл боллоо. Сургалтын видеонд салбарын мэдээллээс гадна ноос ноолуурыг бэлтгэх технологийн асуудлууд орсон юм. Видеог вебэд болон олон нийтийн сүлжээнд болон Youtube сайт дээр байршуулсан. Сургалтын материалын дараах холбоосоор орж сонирхоно уу. http://www.vcmongolia.mn/default.aspx?page=61&menu_id=940

2018.10.11 | Төслийн мэдээлэл | admin | 49 | 0

Олон улсын ноолуурын мэргэжилтэн Roy Kettlewell 2018-09-28 наас 10-р сарын 26 хүртэл төслийн багт ажиллана

Олон улсын ноолуурын мэргэжилтэн Roy kettlewell 2018-09-28 наас 10-р сарын 26 хүртэл төслийн багт ажиллана. Ажиллах хугацаандаа төслийн мэргэжилтэнүүдтэй хамтран ажиллахаас гадна ноолуурын үйлдвэрүүдэд сургалт явуулна.

2018.10.02 | Төслийн мэдээлэл | admin | 162 | 0

2018 оны 09-р сарын 27 ны өдрийн "Өдрийн сонин"-д ХАА, хөдөөгийн хөгжлийн нэмэлт санхүүжилт төслийн Зах зээлийн судалгаануудын тендерийн урилга хэвлэгдэн гарлаа

2018 оны 09-р сарын 27 ны өдрийн "Өдрийн сонин"-д ХАА, хөдөөгийн хөгжлийн нэмэлт санхүүжилт төслийн зөвлөх үйлчилгээний тухай тендерийн урилга хэвлэгдэн гарлаа. S0004: Ойрхи Дорнодын улсуудын махны зах зээлийн судалгаа, S0009: Чацарганы бүтээгдэхүүний гадаа зах зээлийн судалгаа хийх зөвлөх үйлчилгээний тендерийн урилга юм.

2018.09.27 | Төслийн мэдээлэл | admin | 124 | 0