Төслийн мэдээлэл

МАХНЫ ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧГИЙГ МОНГОЛ ХЭЛНЭЭС АНГЛИ ХЭЛ РҮҮ ОРЧУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ТУХАЙ

МАХНЫ ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧГИЙГ МОНГОЛ ХЭЛНЭЭС АНГЛИ ХЭЛ РҮҮ ОРЧУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ТУХАЙ

2020.08.24 | Төслийн мэдээлэл | admin | 1088 | 0

“Монголын хаан ширхэгтийн бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх” загвар туршилтын түүхий эдийн чанарыг шинжилж, үнэлэн, анхдагч өгөгдлүүдийг бүрдүүлэх зөвлөх үйлчилгээний сонгон шалгаруулалт

“Монголын хаан ширхэгтийн бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх” загвар туршилтын түүхий эдийн чанарыг шинжилж, үнэлэн, анхдагч өгөгдлүүдийг бүрдүүлэх зөвлөх үйлчилгээний сонгон шалгаруулалт

2020.08.14 | Төслийн мэдээлэл | admin | 320 | 0

“КОМПАНИЙ НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА ЁС ЗҮЙ” ДАДЛАГАЖУУЛАХ СУРГАЛТЫН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ

“КОМПАНИЙ НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА ЁС ЗҮЙ” ДАДЛАГАЖУУЛАХ СУРГАЛТЫН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ

2020.08.10 | Төслийн мэдээлэл | admin | 471 | 0