Төслийн мэдээлэл

2019-01-21. Төслийн баг чацарганы салбарын " Завхан баялаг " ХХК-ны төлөөлөлтөй уулзалдав

2019-01-21. Төслийн баг чацарганы салбарын " Завхан баялаг " ХХК-ны төлөөлөлтөй уулзалдав. Уулзалтаар цаашдын хамтын ажиллагааны чиглэлээр харилцан санал солилцов.

2019.01.21 | Төслийн мэдээлэл | admin | 386 | 0

2019-01-11 Чацарганы бүтээгдэхүүний гадаад зах зээлийн судалгаа"- г гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээний багийн төлөөлөлтөй уулзалдав.

2019-01-11 "Чацарганы бүтээгдэхүүний гадаад зах зээлийн судалгаа"-г гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээний багийн төлөөлөлтөй уулзалдав.

2019.01.11 | Төслийн мэдээлэл | admin | 1017 | 0

2019-01-11 ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ТЕХНИКИЙН ЗӨВЛӨХ НЭГЖИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО.

2019-01-11 ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ТЕХНИКИЙН ЗӨВЛӨХ НЭГЖИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО. АХБ-ны ХАА-н нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих төслийн хүнсний үйлдвэрийн салбарын мэргэжилтэнүүд 2018 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг танилцуулан 2019 оны ажлын төлөвлөгөөг хүнсний үйлдвэрийн салбарын техникийн зөвлөх нэгжийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлууллаа.

2019.01.11 | Төслийн мэдээлэл | admin | 373 | 0