Төслийн мэдээлэл

Чанарын удирдлагын сургалтын баг үйлдвэрүүд дээр ажиллаж байна

2018 оны 04 сарын 12 нд төслийн ХАА зохистой дадал-ын чанарын удирдлагын сургалтын баг боловсруулах үйлдвэрүүдэд ажиллаж, эхний үеийн нөхцөл байдлын үнэлгээгээ хийж байна. "Эко Эрдэнэ" ХХК олон жилийн турш экспортын чиглэлээр ажилласан, хүнсний салбарын туршлагатай мэргэжилтэнүүдтэй, үйлдвэрүүд нь хагас автомат ажиллагаатай тоног төхөөрөмж сайтай үйлдвэр юм.

2018.04.12 | Төслийн мэдээлэл | head_admin | 1483 | 1

Оёдлын сургалтанд оролцогсодын загвар бүтээл

Оёдлын үйлдвэрлэл эрхлэгчидэд зориулсан "Бүтээгдэхүүн төлөвлөлт-Хэрэглэгчдийн судалгаа " сэдэвт сургалтанд оролцогсод богино хугацаанд хувцасны дизайныг гаргах аргад суралцаж загвар бүтээлүүдээ ирүүлжээ.

2018.04.12 | Төслийн мэдээлэл | admin | 202 | 0

Зөвлөх багийнхан үйлдвэрүүд дээр ажиллаж байна

Техник туслалцааны багийн ХАА зохистой дадал-ын сургалтын баг боловсруулах үйлдвэрүүдэд эхний үе шатны нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж байна. 2018 оны 04 сарын 10 ны өдөр жимс жимсгэнэ боловсруулах ЭДЭН ХХК дээр очиж ажиллалаа.

2018.04.12 | Төслийн мэдээлэл | admin | 88 | 0