Төслийн мэдээлэл

2018-12-13-14. Зөгийн аж ахуйн сургагч багш нарт зориулсан сургалт зохион байгуулна.

2018-12-13-14 нд Зөгийн аж ахуйн сургагч багш нарт зориулсан сургалт зохион байгуулна. Сургалт нь зөгийн аж ахуйн сургагч багш нар зөгийг улирлаар арчлан, үржүүлэх, зөгийн өвчин түүнээс урьдчилан сэргийлэх тухай мэдлэг эзэмшүүлэх зорилготой бөгөөд, тэд зөгийн өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, балны чанарыг баталгаажуулахад зөвлөмж өгөх чадвартай болно.Сургалтанд ТОААН, төрийн бус байгууллага, Хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухааны ололтыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх төвийн мэргэжилтнүүд оролцоно.

2018.12.11 | Төслийн мэдээлэл | admin | 537 | 0

2018-11-27 өдөр. Оёдлын салбарынханд зориулсан Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл-бүтээмж,норм тарифийн үнэлгээ сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж байна.

2018-11-27 өдөр. АХБ-ны ХАА нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих төслийн багийнхан Оёдлын салбарынханд зориулсан Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл-бүтээмж,норм тарифийн үнэлгээ сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж байна.Сургалтыг Сити товерийн 2-р давхрын хурлын зааланд зохион байгуулж байна. Сургалтыг төслийн оёдлын салбарын үндэсний зөвлөх М.Баяр удирдан зохион байгуулж байна.Сургалтанд ТОААН-ийн 30 гаруй төлөөлөл оролцож байна.

2018.11.27 | Төслийн мэдээлэл | admin | 423 | 0

2018 оны 11-р сарын 16-18 ны өдрүүдэд ТОААН-д зориулсан зохистой дадлын сургалт зохион байгуулагдлаа.

2018 оны 11-р сарын 16-18 ны өдрүүдэд ТОААН-д зориулсан зохистой дадлын сургалт зохион байгуулагдлаа. Сургалтанд чацаргана, зөгийн аж ахуйн салбарын аж ахуйн нэгжүүдийн төлөөлөл оролцлоо. Сургалтыг ICG ХХК-ийн Аюуд Товерийн байранд 3 өдөр зохион байгуулсан. Сургагч багшаар УХЭШХ-ийн зөвлөх А.Уранчимэг, ШУТИС-ын багш Э.Энхцэцэг, Эконациональ ХХК-ийн зөвлөх Нямгарав нар удирдан явууллаа.

2018.11.19 | Төслийн мэдээлэл | admin | 646 | 0