Төслийн мэдээлэл

2018-11-02 нд ТОААН-д зориулсан ХАА-н зохистой дадал /GAP/, ХАБ-ын сургалт зохион байгуулав.

2018-11-02 нд ТОААН д зориулсан ХАА зохистой дадал, ХАБ-ын сургалт зохион байгуулав. Сургалтанд чацаргана болон зөгийн аж ахуй эрхлэгчдийн төлөөлөл оролцлоо. Сургалтыг ICG-ийн зөвлөх Нямгарав, А.Амар нар удирдан явууллаа. Сургалтын үйл явцыг Facebook -ийн группед Live- байдлаар бичлэг хийж байгаа бөгөөд сургалтандаа ирж амжаагүй ААН-ын хүмүүст болон сонирхогчидод зориулан хүргэж байгаа болно.

2018.11.02 | Төслийн мэдээлэл | admin | 473 | 0

2018-10-26 ны Өдрийн сонинд АХБ-ны ХАА хөдөөгийн хөгжил төслийн тендерийн зарлал хэвлэгдэн гарлаа

2018-10-26 ны Өдрийн сонинд АХБ-ны ХАА хөдөөгийн хөгжил төслийн тендерийн зарлал хэвлэгдэн гарлаа

2018.10.26 | Төслийн мэдээлэл | admin | 346 | 0

2018-10-р сарын 17-20 ны өдрүүдэд Монгол Экспорт 2018 Экспо үзэсгэлэн яармаг зохион байгуулагдаж байна.

2018-10-р сарын 17-20 ны өдрүүдэд Монгол Экспорт 2018 Экспо үзэсгэлэн яармаг зохион байгуулагдаж байна. АХБ-ны ХАА хөдөөгийн хөгжил нэмэлт санхүүжилт, ХАА бүтээгдэхүүний өртгийн сүлжээг дэмжих Техник туслалцааны TA-8690: MON төслийн багийнхан үйл ажилагаагаа танилцуулан ажиллаж байна.

2018.10.20 | Төслийн мэдээлэл | admin | 481 | 0