Төслийн мэдээлэл

2018-10-р сарын 18-19 ны өдрүүдэд “ Мал, мах, түүхий эд бэлтгэл, анхан шатны боловсруулалт” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдлаа.

2018-10-р сарын 18-19 ны өдрүүдэд АХБ-ны ХАА нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих TA-8690:MON төслийн хүрээнд малчид, бэлтгэн нийлүүлэгчидэд зориулсан “ Мал, мах, түүхий эд бэлтгэл, анхан шатны боловсруулалт” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдлаа. Сургалтанд хөдөө орон нутгаас 40 гаруй төлөөлөл ирж оролцсон ба танхимын сургалтаас гадна арьс ширний үйлдвэртэй танилцаж, мах, дагалдах түүхий эдийн чанарыг хангахад бэлтгэн нийлүүлэгчийн оролцоо ба арьс шир бэлтгэн нийлүүлэхэд мөрдөх чанар стандартын шаардлага тулгамдсан асуудал сэдэвт хэлэлцүүлэг өрнүүллээ.

2018.10.19 | Төслийн мэдээлэл | admin | 386 | 0

2018 оны 10-р сарын 10-д Төслийн видео сургалтын материал олон нийтийн хүртээл боллоо

2018-10-10 нд ХХААХҮЯ, АХБ-ны ХАА нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих TA-8690:MON төслийн хүрээнд малчид, бэлтгэн нийлүүлэгчидэд зориулсан 4 төрлийн видео сургалтын материал олон нийтийн хүртээл боллоо. Сургалтын материалын олон нийтийн сүлжээнд болон Youtube сайт дээр байршуулсан. Сарлагын хөөвөр бэлтгэх сургалтын материалын дараах холбоосоор орж сонирхоно уу. https://www.youtube.com/watch?v=1Aqv9lKRqKY

2018.10.11 | Төслийн мэдээлэл | admin | 456 | 0

2018-10-10 Малчид, бэлтгэн нийлүүлэгчидэд зориусан сургалтын видео олон нийтийн хүртээл боллоо

2018-10-10 нд ХХААХҮЯ, АХБ-ны ХАА нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих TA-8690:MON төслийн хүрээнд малчид, бэлтгэн нийлүүлэгчидэд зориулсан 4 төрлийн видео сургалтын материал олон нийтийн хүртээл боллоо. Сургалтын видеонд салбарын мэдээллээс гадна ноос ноолуурыг бэлтгэх технологийн асуудлууд орсон юм. Видеог вебэд болон олон нийтийн сүлжээнд болон Youtube сайт дээр байршуулсан. Сургалтын материалын дараах холбоосоор орж сонирхоно уу. http://www.vcmongolia.mn/default.aspx?page=61&menu_id=940

2018.10.11 | Төслийн мэдээлэл | admin | 398 | 0