Төслийн мэдээлэл

Олон улсын ноолуурын мэргэжилтэн Roy Kettlewell 2018-09-28 наас 10-р сарын 26 хүртэл төслийн багт ажиллана

Олон улсын ноолуурын мэргэжилтэн Roy kettlewell 2018-09-28 наас 10-р сарын 26 хүртэл төслийн багт ажиллана. Ажиллах хугацаандаа төслийн мэргэжилтэнүүдтэй хамтран ажиллахаас гадна ноолуурын үйлдвэрүүдэд сургалт явуулна.

2018.10.02 | Төслийн мэдээлэл | admin | 488 | 0

2018 оны 09-р сарын 27 ны өдрийн "Өдрийн сонин"-д ХАА, хөдөөгийн хөгжлийн нэмэлт санхүүжилт төслийн Зах зээлийн судалгаануудын тендерийн урилга хэвлэгдэн гарлаа

2018 оны 09-р сарын 27 ны өдрийн "Өдрийн сонин"-д ХАА, хөдөөгийн хөгжлийн нэмэлт санхүүжилт төслийн зөвлөх үйлчилгээний тухай тендерийн урилга хэвлэгдэн гарлаа. S0004: Ойрхи Дорнодын улсуудын махны зах зээлийн судалгаа, S0009: Чацарганы бүтээгдэхүүний гадаа зах зээлийн судалгаа хийх зөвлөх үйлчилгээний тендерийн урилга юм.

2018.09.27 | Төслийн мэдээлэл | admin | 644 | 0

Олон улсын мэргэжилтэн Pitusa Bolana 2018-08-28 наас 9-р сарын 15 хүртэл төслийн багт ажиллана

Олон улсын мэргэжилтэн Pitusa Bolana 2018-08-28 наас 9-р сарын 15 хүртэл төслийн багт ажиллана. Төслийн мэргэжилтэн Pitusa ноос ноолуур, хүнсний салбар ялангуяа зөгийн бол үйлдвэрлэл, чацаргана, махны салбарын аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтран ажиллана.

2018.08.27 | Төслийн мэдээлэл | admin | 386 | 0