Төслийн мэдээлэл

“ОЁМОЛ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ХУВЦАС ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН САЛБАРЫН ҮНДЭСНИЙ МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРДҮҮЛЭХ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТӨРӨЛЖҮҮЛЭХ СУДАЛГАА”- ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ

“ОЁМОЛ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ХУВЦАС ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН САЛБАРЫН ҮНДЭСНИЙ МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРДҮҮЛЭХ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТӨРӨЛЖҮҮЛЭХ СУДАЛГАА”- ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ 2020.07.24

2020.07.24 | Төслийн мэдээлэл | admin | 650 | 0

МАХНЫ ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЛАВЛАГАА БАРИМТ БИЧГҮҮДИЙГ АНГЛИ ХЭЛНЭЭС МОНГОЛ ХЭЛ РҮҮ ОРЧУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА

МАХНЫ ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЛАВЛАГАА БАРИМТ БИЧГҮҮДИЙГ АНГЛИ ХЭЛНЭЭС МОНГОЛ ХЭЛ РҮҮ ОРЧУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА 2020.05.28

2020.05.28 | Төслийн мэдээлэл | admin | 919 | 0

Арьс ширний салбарын төсөлд оролцогч аж ахуйн нэгжүүдэд олон улсын Чанарын менежментийн тогтолцооны ISO 9001:2015 стандартын баталгаажуулалт хийлгэх аудитын байгууллага сонгон шалгаруулах тухай зар

Арьс ширний салбарын төсөлд оролцогч аж ахуйн нэгжүүдэд олон улсын Чанарын менежментийн тогтолцооны ISO 9001:2015 стандартын баталгаажуулалт хийлгэх аудитын байгууллага сонгон шалгаруулах тухай зар 2020.05.28

2020.05.28 | Төслийн мэдээлэл | admin | 660 | 0