Төслийн мэдээлэл

Оёдлын салбарынханд зориулсан CAD системийн сургалт болно

Оёдлын салбарынханд зориулсан CAD системийн сургалтыг 4-р сарын 23 наас 4 сарын 28 ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Сургалтыг мастер багш Батзориг удирдан явуулна.

2018.04.21 | Төслийн мэдээлэл | admin | 397 | 0

Ноолуурын салбарынхантай хамтран ажиллаж байна

Төслийн Техник туслалцааны багийн үйл ажиллагааны үр дүнд ноолуурын боловсруулах үйлдвэрүүдэд зориулсан маркетингийн төлөвлөгөө, техникийн зөвлөмж баримт бичиг боловсрогдох бөгөөд салбарын гадаад, дотоодын зөвлөх мэргэжилтэнүүд боловсруулах үйлдвэрүүдийн удирдах ажилтануудтай нягт хамтран ажиллаж байна.

2018.04.20 | Төслийн мэдээлэл | admin | 410 | 0

Сурагчдын гутлын шинэ загваруудын туршилт явагдаж байна.

Техник туслалцааны багийн үйл ажиллагааны үр дүнд арьс ширний салбарын үйлдвэрүүдтэй хамтран ажиллаж монгол сарлаг, ямааны арьсыг ургамалын гаралтай эко идээлэгчээр идээлэн сурагчдын гутал үйлдвэрлэх арьс боловсруулан, сурагчдын гутлын загваруудыг гарган масс үйлдвэрлэлд шилжүүлэх туршилтын ажил явагдаж байна.

2018.04.20 | Төслийн мэдээлэл | admin | 402 | 0