Төслийн мэдээлэл

"Монгол орны байгалийн чацарганы онцлог шинжүүдийг уламжлалт болон орчин үеийн молекул генетикийн судалгааны аргаар тодорхойлох судалгааны ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах урилга

"Монгол орны байгалийн чацарганы онцлог шинжүүдийг уламжлалт болон орчин үеийн молекул генетикийн судалгааны аргаар тодорхойлох судалгааны ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах урилга 2020 оны 3-р сарын 19

2020.03.19 | Төслийн мэдээлэл | admin | 340 | 0

НЭХМЭЛИЙН САЛБАРЫН ТЕХНИКИЙН ГАРЫН АВЛАГА ОРЧУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН БАГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ

НЭХМЭЛИЙН САЛБАРЫН ТЕХНИКИЙН ГАРЫН АВЛАГА ОРЧУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН БАГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ Огноо: 2020.03.19

2020.03.19 | Төслийн мэдээлэл | admin | 301 | 0

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ДОТООД ХЯНАЛТЫН ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖЭЭЧ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТЫН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ДОТООД ХЯНАЛТЫН ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖЭЭЧ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТЫН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ Огноо: 2020.03.19

2020.03.19 | Төслийн мэдээлэл | admin | 608 | 0