Төслийн мэдээлэл

Зөгийн аж ахуйн ажил гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах УРИЛГА

“Зөгийн аж ахуйд мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм” боловсруулах ажил гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах УРИЛГА

2020.03.12 | Төслийн мэдээлэл | admin | 378 | 1

“Зөгийн аж ахуйд хөдөө аж ахуйн зохистой дадал нэвтрүүлэх стандарт үнэлгээний хуудас” боловсруулах, баталгаажуулах ажил гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах УРИЛГА

2020 оны 3-р сарын 10 “Зөгийн аж ахуйд хөдөө аж ахуйн зохистой дадал нэвтрүүлэх стандарт үнэлгээний хуудас” боловсруулах, баталгаажуулах ажил гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах УРИЛГА

2020.03.10 | Төслийн мэдээлэл | admin | 463 | 0

“Зөгийг ургамлын тоос хүртээлтэд ашиглах эдийн засгийн өгөөжийг тооцох аргачлал, зөгийн болон балт ургамлын тариалангийн хосолсон аж ахуй хөгжүүлэх боломж” судалгааны ажил гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах УРИЛГА

2020 оны 3-р сарын 10 “Зөгийг ургамлын тоос хүртээлтэд ашиглах эдийн засгийн өгөөжийг тооцох аргачлал, зөгийн болон балт ургамлын тариалангийн хосолсон аж ахуй хөгжүүлэх боломж” судалгааны ажил гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах УРИЛГА

2020.03.10 | Төслийн мэдээлэл | admin | 564 | 0