Төслийн мэдээлэл

Зөвлөх үйлчилгээний урилга

2020 оны 03 сарын 04 “Зөгийн аж ахуйд мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм” боловсруулах ажил гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах УРИЛГА

2020.03.05 | Төслийн мэдээлэл | admin | 1154 | 1

2019-10-17 Аудит, зөвлөх үйлчилгээний байгууллагатай хамтран ажиллах саналын урилга

2019-10-17 A REQUEST FOR PROPOSAL OF CERTIFICATION AUDIT (re-announcement) Project Title: ADB/JFPR Technical Assistance (TA) for Supporting Agriculture Value Chain (TA-8960: MON) Assignment Title: Service to conduct a third-party audit on the requirements of quality management and farm standards at selected Project Participating Enterprises Request for proposal: 18 October 2019 Deadline: 24 October 2019, 5:00 Р.M Language: English Audit Firm: The audit firm must be accredited by an internationally well-known accreditation body. ASSIGNMENT DESCRIPTION: Conduct third-party ISO9001:2015 audit at 4 food production companies (honey, meat, sea-buckthorn products) and Global G.A.P. Fruit & Vegetables Standard audit at 2 sea-buckthorn producers, and issue certificate upon verification of compliance with the standards. The consultant can provide audit service for both ISO9001:2015 and Global G.A.P. Fruit & vegetable standards or for one of them. The assignment will be implemented over a 1-month period including document review, on-site audit, audit report, and issuing certificates to the Project Participating Enterprises (PPE) based on the audit results. Both international and national service providers are eligible for this assignment.

2019.10.17 | Төслийн мэдээлэл | admin | 533 | 0

20192-10-05 ХХААХҮ-ийн сайд Ч.Улаан “Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжлийн төслийн Нэмэлт санхүүжилт” төслийн үр дүнтэй танилцлаа

Агробизнесийн чиглэлийн хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж (ААН)-үүдэд хөрөнгө оруулах замаар хөдөө аж ахуй (ХАА), хөдөөгийн хөгжлийг дэмжин ажлын байрыг бий болгох, Монгол улсын эдийн засгийг солонгоруулах, ядуурлыг бууруулахад хувь нэмрээ оруулах зорилготойгоор “Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжлийн төслийн Нэмэлт санхүүжилт” төсөл нь манай улсад хэрэгжиж байна.

2019.10.05 | Төслийн мэдээлэл | admin | 459 | 0