Төслийн мэдээлэл

2019-01-22. АХБ-ны ХАА нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих төслийн багийнхан "Чацарганы салбарын хамтын ажиллагааны санаачлагыг дэмжих" техникийн зөвлөлдөх уулзалтыг ХХААХҮЯ-д зохион байгууллаа.

2019-01-22. АХБ-ны ХАА нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих төслийн багийнхан "Чацарганы салбарын хамтын ажиллагааны санаачлагыг дэмжих" техникийн зөвлөлдөх уулзалтыг ХХААХҮЯ-ны хурлын зааланд зохион байгууллаа. Уулзалтанд төсөлтөй хамтран ажиллагч байгууллагуудын 30 гаруй төлөөлөл оролцож, цаашид хамтран ажиллах талаар, 2019 оны ажлын төлөвлөгөөгөө танилцуулан,санал асуулт өрнүүлэн ярилцлаа.

2019.01.22 | Төслийн мэдээлэл | admin | 41 | 0

2019-01-21. Төслийн баг чацарганы салбарын " Завхан баялаг " ХХК-ны төлөөлөлтөй уулзалдав

2019-01-21. Төслийн баг чацарганы салбарын " Завхан баялаг " ХХК-ны төлөөлөлтөй уулзалдав. Уулзалтаар цаашдын хамтын ажиллагааны чиглэлээр харилцан санал солилцов.

2019.01.21 | Төслийн мэдээлэл | admin | 34 | 0

2019-01-11 Чацарганы бүтээгдэхүүний гадаад зах зээлийн судалгаа"- г гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээний багийн төлөөлөлтөй уулзалдав.

2019-01-11 "Чацарганы бүтээгдэхүүний гадаад зах зээлийн судалгаа"-г гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээний багийн төлөөлөлтөй уулзалдав.

2019.01.11 | Төслийн мэдээлэл | admin | 257 | 0