МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЗӨВЛӨГӨӨ

Зохицуулах үйлчилгээтэй хүнсний бүтээгдэхүүний зөвлөх Peter Reilly зөвлөж байна

Зохицуулах үйлчилгээтэй хүнсний бүтээгдэхүүний зөвлөх Peter Reilly хүнсний үйлдвэрүүдэд очиж ажилласан бөгөөд шингэн бүтээгдэхүүнийг хуурайшуулах технологи болон шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх талаар мэргэжилтэний зөвлөлгөөг өгч ажиллалаа.

2018.05.16 | МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЗӨВЛӨГӨӨ | admin | 1979 | 0

АХБ ны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй ХАА өртгийн

АХБ ны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй ХАА өртгийн

2018.04.30 | МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЗӨВЛӨГӨӨ | admin | 393 | 0