СУРГАМЖ ТУРШЛАГА

Японд суралцсан тэмдэглэл- Зөгийн аж ахуй-Хариуцлага = Итгэлцэл (Японд суралцсан тэмдэглэлээс / Гуравдугаар хэсэг: Зөгийн эрүүл мэндийг хамгаалах, зөгийн гаралтай бүтээгдэхүүнийг хянаж шинжлэхэд оролцдог байгууллагууд) Тэмдэглэл хөтөлсөн: Н.Одонцэцэг 2016 оны 12 дугаар сарын 12-21 Нэгдүгээр хэсэг: Зөгийн аж ахуйн үйлдвэрлэл, худалдаа Хоёрдугаар хэсэг: Зөгийн биологи, зөгийн бүлийн зохион байгуулалт, зөгийд тохиолддог өвчин эмгэг, тэмцэх арга хэмжээ ... Энэ удаа зөгийн эрүүл мэндийг хамгаалах, зөгийн бүтээгдэхүүнийг хянаж шинжлэхэд оролцдог дөрвөн байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцсан тухай мэдээлэл хуваалцъя. https://vetmn.blogspot.com/2017/01/blog-post_18.html#more

Хариуцлага = Итгэлцэл (Японд суралцсан тэмдэглэлээс) Зөгийн эрүүл мэндийг хамгаалах, зөгийн гаралтай бүтээгдэхүүнийг хянаж шинжлэхэд оролцдог байгууллагууд)

2018.06.01 | СУРГАМЖ ТУРШЛАГА | head_admin | 2748 | 0