Мах махан бүтээгдэхүүн

Мах махан бүтээгдэхүүний эрэлт нийлүүлэлт

Манай эриний өмнөх 1200-1700 жилийн тэртээгээс эхлэн Төв Азид хос бөхт тэмээн гөрөөс амьдарч байсан бөгөөд одоо ч манай улсын Алтайн цаад говьд зэрлэг тэмээ /хавтгай/ амьдарч байна.


2018.03.02 | Мах махан бүтээгдэхүүн | head_admin | 1752 | 0

Мах махан бүтээгдэхүүний эрэлт нийлүүлэлт

Манай эриний өмнөх 1200-1700 жилийн тэртээгээс эхлэн Төв Азид хос бөхт тэмээн гөрөөс амьдарч байсан бөгөөд одоо ч манай улсын Алтайн цаад говьд зэрлэг тэмээ /хавтгай/ амьдарч байна.


2018.03.01 | Мах махан бүтээгдэхүүн | head_admin | 1635 | 0