Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн

Хөвсгөл аймгийн 22 малчин өрх, 2 хоршоо тоног төхөөрөмжөө хүлээн авлаа

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх зорилгоор тоног төхөөрөмжийг малчин өрх, хоршоодод хүлээлгэн өглөө

2019.06.19 | Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн | admin | 674 | 0

" Бэлчээрийн монгол малын сүүний хими, биохимийн найрлагыг тогтоох, түүгээр зохицуулах үйлчилгээтэй хүнс үйлдвэрлэх туршилт судалгаа хийх" зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байгаа багийнхантай уулзалдав.

2019-05-28. Өнөөдөр АХБ-ны ХАА-н нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих төслийн багийнхан сүүний салбарт " Бэлчээрийн монгол малын сүүний хими, биохимийн найрлагыг тогтоох, түүгээр зохицуулах үйлчилгээтэй хүнс үйлдвэрлэх туршилт судалгаа хийх" зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байгаа багийнхантай уулзалдаж ажлын төлөвлөгөөний талаар ярилцаж, санал солилцлоо.

2019.05.29 | Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн | admin | 555 | 0

2018-05 сарын 30 ны өдөр Глобал Коммунитиес ОУБ-ын санаачлагаар "Сүүний салбарын мэдээллийн индэр"- уулзалт зохион байгуулагдлаа.

Өнөөдөр 2018-05 сарын 30 ны өдөр Глобал Коммунитиес ОУБ-ын санаачлагаар "Сүүний салбарын мэдээллийн индэр"- уулзалт Кемпински Хаан Палас зочид буудалд зохион байгуулагдлаа. Уулзалтаар Сүүнйи салбарын хөгжлийн өнөөгийн байдал, хамтын ажиллагаа, салбарын мэдлэг мэдээллийн индэрийн талаархи танилцуулага,ТА СҮҮГЭЭ УУСАН УУ уулзалтын хэрэгцээ, ач холбогдол, Монголын сүүний салбарын гадаад хамтын ажиллагаа, хамтын ажиллагааны санал санаачлагын талаар илтгэл тавигдаж, чөлөөт ярилцлага боллоо

2018.05.30 | Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн | admin | 474 | 1