Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн

05-р сарын 15 нд СҮҮ ХК -ийн мэргэжилтэнүүдтэй уулзалдав

2018-05-15 нд АХБ-ны ХАА-н нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих төслийн багийнхан СҮҮ ХК дээр ажиллалаа. Уулзалтанд тус компанийн удирдлагууд,технологийн болон бүтээгдэхүүний чанарын мэргэжилтэнүүд байлцлаа. Уулзалтаар шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, технологийн талаар ярилцлаа.

2018.05.16 | Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн | admin | 554 | 0