Ноос ноолуур

2018-10-10 нд ХХААХҮЯ, АХБ-ны ХАА нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих TA-8690:MON төслийн хүрээнд малчид, бэлтгэн нийлүүлэгчидэд зориулсан 4 төрлийн видео сургалтын материал олон нийтийн хүртээл боллоо.

2018-10-10 нд ХХААХҮЯ, АХБ-ны ХАА нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих TA-8690:MON төслийн хүрээнд малчид, бэлтгэн нийлүүлэгчидэд зориулсан 4 төрлийн видео сургалтын материал олон нийтийн хүртээл боллоо. Сургалтын видеонд салбарын мэдээллээс гадна ноос ноолуурыг бэлтгэх технологийн асуудлууд орсон юм. Видеог вебэд болон олон нийтийн сүлжээнд болон Youtube сайт дээр байршуулсан. Сургалтын материалын дараах холбоосоор орж сонирхоно уу. http://www.vcmongolia.mn/default.aspx?

2018.10.11 | Ноос ноолуур | admin | 400 | 0

2018-10-10 Малчид, бэлтгэн нийлүүлэгчидэд зориулсан сургалтын видео олон нийтийн хүртээл боллоо

2018-10-10 нд ХХААХҮЯ, АХБ-ны ХАА нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих TA-8690:MON төслийн хүрээнд малчид, бэлтгэн нийлүүлэгчидэд зориулсан 4 төрлийн видео сургалтын материал олон нийтийн хүртээл боллоо. Сургалтын видеонд салбарын мэдээллээс гадна ноос ноолуурыг бэлтгэх технологийн асуудлууд орсон юм. Видеог вебэд болон олон нийтийн сүлжээнд болон Youtube сайт дээр байршуулсан. Сарлагын хөөвөр бэлтгэх сургалтын материалын дараах холбоосоор орж сонирхоно уу. https://youtu.be/li6Z2JCJ7Es ба https://www.youtube.com/watch?v=jU4MxqsWMuI&t=59s

2018.10.11 | Ноос ноолуур | admin | 537 | 0

2018-10-11 Хөвсгөл аймагт ноос ноолуурын сургалт зохион байгууллаа.

АХБ-ны ХАА-н Нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих TA-8690:MON төслийн баг " Түүхий эдийн агуулахын стандарт", "Бэлэн бүтээгдэхүүний боловсруулалт"-ын сургалтыг Хөвсгөл аймагт амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтыг ноос ноолуурын олон улсын эксперт Roy Kettlewell , төслийн ноос ноолуурын зөвлөх Ц.Хишигжаргал нар удирдан явуулаа. Сургалтанд Хөвсгөл аймгийн 6 сумын хоршооны гишүүд, малчид, ТОААН Жинст мөрөн ХХК, аймгийн ХХААГ, МОН9183 төслийн төлөөлөл, Хөвсгөл АБАХ ТББ оролцлоо.

2018.10.11 | Ноос ноолуур | admin | 497 | 0