Ноос ноолуур

2018 оны 10-р сарын 02 ны өдрийн "Өдрийн сонин"-д ХАА, хөдөөгийн хөгжлийн нэмэлт санхүүжилт төслийн тендерийн урилга хэвлэгдэн гарлаа

2018 оны 10-р сарын 02 ны өдрийн "Өдрийн сонин"-д "ХАА, хөдөөгийн хөгжлийн төслийн нэмэлт санхүүжилт" L3288-MON(SF) төслийн тендерийн урилга хэвлэгдэн гарлаа. Энэ нь G0001-3 Ноос ноолууран ширхэгтийн шинжилгээний тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тендерийн урилга юм.

2018.10.03 | Ноос ноолуур | admin | 686 | 0

Өнөөдөр 2018-08-29 ны өдөр АХБ-ны ХАА нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих TA8690 төслийн Олон улсын Маркетингийн зөвлөх мэргэжилтэн Pitusa Bolano ТОААН-д маркетингийн зөвлөлгөө өгч байна

Өнөөдөр 2018-08-29 ны өдөр АХБ-ны ХАА нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих TA8690 төслийн Олон улсын Маркетингийн зөвлөх мэргэжилтэн Pitusa Bolano болон төслийн ноос ноолуурын үндэсний зөвлөх мэргэжилтэн Ц.Хишигжаргал нар Үүжин ХХК-ний төлөөлөлтөй уулзаж маркетингийн төлөвлөгөөний талаар ярилцаж санал солилцлоо.

2018.08.29 | Ноос ноолуур | admin | 520 | 0

Ноолуурын салбарын мэргэжилтэнүүд хөдөө орон нутагт ажиллаж байна

Ноолуурын салбарын мэргэжилтэнүүд хөдөө орон нутагт ажиллаж байна

2018.05.29 | Ноос ноолуур | admin | 394 | 0