Арьс, шир

2019-10-07. Видео сургалтын материалын эх бэлтгэн олон нийтэд хүргэх тухай

“ХАА Нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих”, “ХАА, Хөдөөгийн хөгжлийн Нэмэлт санхүүжилт” төсөл нь боловсруулах үйлдвэрүүдийн стандартын шаардлага хангасан арьс, ширэн түүхий эдийг технологийн дагуу бэлтгэн нийлүүлэх чиглэлээр мэдлэг олгох, мэдээлэл өгөх видео сургалтын материал болон салбарын үүсэл хөгжил, түүхэн замнал төрийн бодлого, үйлдвэрлэгчдийн үйл ажиллагааны хүрээнд нутагшсан техник, технологийн дэвшил түүний хүрсэн түвшин ололт амжилт, цаашдын хөгжлийг тусгасан баримтат кино бэлтгэн олон нийтийн мэдээллийн сувгаар хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулж байгаа тул хамтран ажиллах хүсэлтэй аж ахуйн нэгжийг урьж байна.

2019.10.07 | Арьс, шир | admin | 1600 | 0

2019-10-04. АХБ-ны ХАА нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих техник туслалцааны TA-8960:MON төслөөс " Мал, мах, арьс ширэн түүхий эд бэлтгэл, анхан шатны боловсруулалт" сэдэвт технологийн сургалтыг зохион байгууллав.

2019-10-04. АХБ-ны ХАА нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих техник туслалцааны TA-8960:MON төслөөс " Мал, мах, арьс ширэн түүхий эд бэлтгэл, анхан шатны боловсруулалт" сэдэвт технологийн сургалтыг зохион байгуулж байна. Сургалтыг хөтөлбөрийн дагуу Сити товерийн хурлын зааланд зохион байгуулж байгаа бөгөөд 5 аймгийн 60 орчим оролцогсод төлөөлөн оролцож байна.

2019.10.04 | Арьс, шир | admin | 1297 | 0

АРЬС ШИР БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛД ЧАНАР СТАНДАРТЫГ МӨРДӨХ НЬ сэдэвт сургалт

АРЬС ШИР БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛД ЧАНАР СТАНДАРТЫГ МӨРДӨХ НЬ” сэдэвт технологийн сургал зохион байгуулагдлаа

2019.06.26 | Арьс, шир | admin | 563 | 0