Оёдол

" Дэлхийд итгэмжлэгдсэн хариуцлагатай үйлдвэрлэл"- (World Responsible Accredited Production)-ийн өөрийн үнэлгээний гарын авлагыг орчуулж хэвлэлээ.

" Дэлхийд итгэмжлэгдсэн хариуцлагатай үйлдвэрлэл"- (World Responsible Accredited Production)-ийн өөрийн үнэлгээний гарын авлагыг орчуулж хэвлэлээ. Энэ гарын авлага нь өөрийн үйлдвэрлэлийн нийгмийн хариуцлагыг үнэлэх, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөхөд тусламж болно гэж найдаж байна.

2019.10.03 | Оёдол | admin | 674 | 1

Оёдлын салбарын ТОААН-ийн зохион бүтээсэн ноолууран хүрэмний загварууд бэлэн боллоо

2019-05-29. АХБ-ны ХАА-н нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих төслийн оёдлын салбарын аж ахуйн нэгжүүдийн /ТОААН /зохион бүтээсэн ноолууран хүрэмний загварууд бэлэн боллоо.

2019.05.29 | Оёдол | admin | 422 | 0

2019-04-30 Оёдлын салбарынханд "Хувцасны загвар зохион бүтээлтийн чанар, хувцасны согог" сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

2019-04- 29. АХБ ны ХАА нэмүү өртгийн сүлжээ төслийн оёдлын салбарын ТОААН-ын мэргэжилтэнүүдэд зориулсан "Хувцасны загвар зохион бүтээлтийн чанар,хувцасны согог" нэртэй сургалт Сити Тауэрийн 2-р давхарын хурлын зааланд явагдаж байна. Сургалтанд ТОААН-ын 20 гаруй төлөөлөл, загвар зохин бүтээгчид үйлдвэрийн удирдлагууд оролцож байгаа ба сургалтыг ШУТИС, ҮТС-ын ахлах багш,доктор PhD Д.Буяндэлгэр, төслийн оёдлын салбарын зөвлөх М.Баяр нар удирдан явуулж байна.

2019.04.30 | Оёдол | admin | 519 | 0