Бусад салбар

2018 оны 09-р сарын 11 нд төслийн маркетингийн сургалт зохион байгуулна

2018 оны 09-р сарын 11-нд АХБ-ны ХАА нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих төслийн маркетингийн сургалт зохион байгуулна. Сургалтыг төслийн олон улсын зөвлөх Pitusa Bolano удирдан явуулна. Сургалтанд төсөлд оролцож буй аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл маркетингийн мэргэжилтэнүүд зэрэг 50 гаруй хүн оролцоно

2018.09.06 | Бусад салбар | admin | 55 | 0

TA8960 төслийн Маркетингийн сургалт 2018 оны 08 сарын 09-с 10 хүртэл явагдаж байна

ХАА-н нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих төсөлд оролцогч ААН зориулсан маркетингийн сургалт Олон нийтийн харилцааны төлөвлөгөө сургалтыг ICG-ийн зөвлөх Ц.Ариунтунгалаг, М.Мөнх-Уянга нар удирдан явуулж байна.

2018.08.09 | Бусад салбар | admin | 90 | 0

Зохицуулах үйлчилгээтэй хүнсний ОУ-ын зөвлөх Peter Reilly ажиллаж байна

АХБ-ны ХАА өртгийн сүлжээ төслийн техник туслалцааны багийн төслийн зохицуулах үйлчилгээтэй хүнсний үйлдвэрлэлийн ОУ-ын зөвлөх Peter Reilly, зөгийн салбарын зөвлөх мэргэжилтэн Н.Тогтохбаяр, Чацарганы салбарын завлах мэргэжилтэн Дэжидмаа бизнес хөгжлийн мэргэжилтэн У.Туул нар төсөлд оролцсон ААН-тэй хамтран ажиллаж байна

2018.05.14 | Бусад салбар | admin | 184 | 0