Бусад салбар

Аудитын үйлчилгээ үзүүлэх багийг урьж байна

CALL FOR CERTIFICATION AUDIT Project Title: ADB/JFPR Technical Assistance (TA) for Supporting Agriculture Value Chain (TA-8960: MON) Assignment Title: Service to conduct third-party audit on the requirements of quality management and farm standards at selected Project Participating Enterprises Call for proposal: 23 September, 2019 Deadline: 30 September 2019, 5:00 Р.M Language: English

2019.09.20 | Бусад салбар | admin | 1044 | 0

2018 оны 09-р сарын 11 нд төслийн маркетингийн сургалт зохион байгуулна

2018 оны 09-р сарын 11-нд АХБ-ны ХАА нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих төслийн маркетингийн сургалт зохион байгуулна. Сургалтыг төслийн олон улсын зөвлөх Pitusa Bolano удирдан явуулна. Сургалтанд төсөлд оролцож буй аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл маркетингийн мэргэжилтэнүүд зэрэг 50 гаруй хүн оролцоно

2018.09.06 | Бусад салбар | admin | 432 | 0

TA8960 төслийн Маркетингийн сургалт 2018 оны 08 сарын 09-с 10 хүртэл явагдаж байна

ХАА-н нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих төсөлд оролцогч ААН зориулсан маркетингийн сургалт Олон нийтийн харилцааны төлөвлөгөө сургалтыг ICG-ийн зөвлөх Ц.Ариунтунгалаг, М.Мөнх-Уянга нар удирдан явуулж байна.

2018.08.09 | Бусад салбар | admin | 481 | 0