Project information

EN-Оёдлын салбарынханд зориулсан CAD системийн сургалт болно

EN-Оёдлын салбарынханд зориулсан CAD системийн сургалтыг 4-р сарын 23 наас 4 сарын 28 ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Сургалтыг мастер багш Батзориг удирдан явуулна.

2018.04.21 | Project information | admin | 249 | 0

EN-Ноолуурын салбарынхантай хамтран ажиллаж байна

EN-Төслийн Техник туслалцааны багийн үйл ажиллагааны үр дүнд ноолуурын боловсруулах үйлдвэрүүдэд зориулсан маркетингийн төлөвлөгөө, техникийн зөвлөмж баримт бичиг боловсрогдох бөгөөд салбарын гадаад, дотоодын зөвлөх мэргэжилтэнүүд боловсруулах үйлдвэрүүдийн удирдах ажилтануудтай нягт хамтран ажиллаж байна.

2018.04.20 | Project information | admin | 280 | 0

EN-Сурагчдын гутлын шинэ загваруудын туршилт явагдаж байна.

EN-Техник туслалцааны багийн үйл ажиллагааны үр дүнд арьс ширний салбарын үйлдвэрүүдтэй хамтран ажиллаж монгол сарлаг, ямааны арьсыг ургамалын гаралтай эко идээлэгчээр идээлэн сурагчдын гутал үйлдвэрлэх арьс боловсруулан, сурагчдын гутлын загваруудыг гарган масс үйлдвэрлэлд шилжүүлэх туршилтын ажил явагдаж байна.

2018.04.20 | Project information | admin | 279 | 0