Project information

EN-Мах экспорт ХХК дээр чанарын удирдлагын баг ажиллав

EN-Өнөөдөр 2018 оны 4 дүгээр сар 19 нд АХБ-ны ХАА нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих төслийн чанарын удирдлагын зөвлөлгөө өгөх багийнхан Мах экспорт ХХК дээр ажиллалаа.

2018.04.19 | Project information | admin | 274 | 0

EN-Сэлэнгэ аймгийн зөгийчидтэй хамтран ажиллалаа.

EN-Төслийн чанарын удирдлагын багийнхан 4 сарын-14 ний өдөр Сэлэнгийн зөгийчидтэй уулзаж зөгийн бал нийлүүлэгч ААН, зөгчийчид ХАА зохистой дадал, чанарын удирдлагын системийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх боломж, нөхцөл байдлын шинжилгээ хийлээ.

2018.04.17 | Project information | admin | 268 | 0

EN-Чанарын удирдлагын сургалтын баг үйлдвэрүүд дээр ажиллаж байна

EN-2018 оны 04 сарын 12 нд төслийн ХАА зохистой дадал-ын чанарын удирдлагын сургалтын баг боловсруулах үйлдвэрүүдэд ажиллаж, эхний үеийн нөхцөл байдлын үнэлгээгээ хийж байна. "Эко Эрдэнэ" ХХК олон жилийн турш экспортын чиглэлээр ажилласан, хүнсний салбарын туршлагатай мэргэжилтэнүүдтэй, үйлдвэрүүд нь хагас автомат ажиллагаатай тоног төхөөрөмж сайтай үйлдвэр юм.

2018.04.12 | Project information | head_admin | 280 | 0