Project information

EN-Оёдлын сургалтанд оролцогсодын загвар бүтээл

EN-Оёдлын үйлдвэрлэл эрхлэгчидэд зориулсан "Бүтээгдэхүүн төлөвлөлт-Хэрэглэгчдийн судалгаа " сэдэвт сургалтанд оролцогсод богино хугацаанд хувцасны дизайныг гаргах аргад суралцаж загвар бүтээлүүдээ ирүүлжээ.

2018.04.12 | Project information | admin | 287 | 0

EN-Зөвлөх багийнхан үйлдвэрүүд дээр ажиллаж байна

EN-Техник туслалцааны багийн ХАА зохистой дадал-ын сургалтын баг боловсруулах үйлдвэрүүдэд эхний үе шатны нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж байна. 2018 оны 04 сарын 10 ны өдөр жимс жимсгэнэ боловсруулах ЭДЭН ХХК дээр очиж ажиллалаа.

2018.04.12 | Project information | admin | 285 | 0

EN-Зөгийн аж ахуйн "Их аураг орд" ХХК

EN-ХАА нэмүү өртгийн сүлжээ төслийн техник туслалцааны чанарын удирдлагын багийн зөвлөхүүд Оюун захиралтай "Их аураг орд" ХХК -ийн зөгийн аж ахуйтай танилцлаа. Захирал Оюун олон улсын төсөлд зөвлөхөөр ажиллаж байсан, зөгийн аж ахуйг орчин үеийн шинэлэг загвараар хөгжүүлэхийг зорьж байгаа нэлээн туршлагатай дайчин чадварлаг эмэгтэй билээ.

2018.04.12 | Project information | admin | 422 | 0