Project information

EN-Малчин–даатгуулагч өндөр насны тэтгэврээ хэрхэн тогтоолгох вэ?

EN-1. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нийт 20-оос доошгүй жил, үүнээс 15-аас доошгүй жил малчнаар ажиллаж, тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн эрэгтэй малчин даатгуулагч 55 нас хүрсэн бол

2017.10.31 | Project information | head_admin | 296 | 0