Төслийн мэдээлэл

2019 оны 2-3-р саруудад төслийн ОУ-ны зөвлөх Roy Kettlewell Монголд ажиллаж байна

Огноо: 2019.03.06 | Салбар: Төслийн мэдээлэл | Нийтлэлч: .Admin
Ноолуурын салбарын олон улсын эксперт Роу Кэттлэвел 2019 оны 2-р сарын 28 наас 3-р сарын 28 хүртэл сарын хугацаатайгаар ХАА-н нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих төсөл дээр ажиллаж байна. Ажиллах хугацаандаа ноолуурын салбарт төсөлтөй хамтран ажиллаж буй аж ахуйн нэгжүүдэд очиж технологийн сургалт, зөвлөлгөө өгөхөөс гадна хөдөө орон нутагт очиж бэлтгэн нийлүүлэлт хийж буй малчид хоршооныхон, аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтран ажиллаж сургалт зөвлөлгөө өгөх юм. Мөн Монголын ноолуурын ХААН ШИРХЭГТ" барааны тэмдэгтийг хэрхэн ашиглах талаар оролцогч талууд,  албаныхантай уулзалт ярилцлага хийж байна.

The International Expert of Cashmere Industry, Roy Kettlewell, is working on a project "Supporting Agricultural Value Chain" TA8960:MON from 28 February to March 29 in Ulaanbaatar. During the mission, cashmere advisory team is working with project PPE' and herders, cooperative suppliers. They will provide technical training and technical consultancy at site. Also, team is working on Mongolian Cashmere Nobel trade mark issues, discussed with stakeholders, branch officials on trademark in the cashmere industry. 

         

Сэтгэгдэл үлдээх

HTML Content https://www.youtube.com/watch?v=1Aqv9lKRqKY -     YAK  DOWN LINK IN YOUTUBE

Монгол хонь, хонины ноос бэлтгэх- Малчид, бэлтгэн нийлүүлэгчидэд зориулсан видео хичээл

https://www.youtube.com/watch?v=jU4MxqsWMuI&t=59s 

HTML Content

Салбар: | Төрөл:
Хаяг:

| | | facebook