Project information

The " production quality control-Quality management" training was organized.

Date: 2018.05.08 | Section: Project information | Author: .Admin

The "Production quality control-Quality management" training was organized on 08.May.2018 at City Tower conference hall. There were 40 participants from apparel sector business representatives of Ulaanbaatar, Darkhan city. The  training is carried out by TA  training team.


 Сургалтаар оёдлын үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн явцын чанарын хяналт, чанарын удирдлагын талаар мэдлэг олгох зорилготой байсан ба үйлдвэрлэлийн технологийн шаардлага, үйлдвэрлэлийн чанарын удирдлага, менежмент хувцасны чанарын шаардлага, хяналтын ач холбогдол зэрэг хичээлүүд орлоо. Сургалтыг ШУТИС-ийн ХСТөвийн ажилтан Л. Наранцэцэг, Монгол улсын зөвлөх инженер, магистр, П. Булга, ТТБ-ийн үндэсний зөвлөх, ШУТИС-ийн ҮТС-ийн багш, док., дэд проф, М. Баяр нар удирдан зохион байгуулж, хөтлөн явууллаа

         

Leave Comment

Sector: | Type:
Address:

| | | facebook