Project information

Companies meetings hold on topics "New product development"

Date: 2018.05.08 | Section: Project information | Author: .Admin

ADB Agricultural Value chain development project TA team advisers meet company directors and representatives of Permaculture LLC, Monos food LLC, beekeeping Michachi LLC. Main discussions were on topics "New product development"

EN-АХБ-ны ХАА нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих төслийн техник туслалцааны багийнхан Пермакультур ХХК, Монос Фүүд ХХК, Михачи ХХК-ны  төлөөлөлтөй уулзаж, үйл ажиллагаатай танилцлаа. Уулзалтанд шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх чиглэлээр ажиллаж буй төслийн богино хугацааны зөвлөх мэргэжилтэн Peter Reilly, төслийн зөгийн салбарын зөвлөх Тогтохбаяр,бизнес хөгжлийн мэргэжилтэн У.Туул нар уулзалтанд оролцож, цаашдын хамтын үйл ажиллагааны талаар харилцан ярилцлаа. 

         

Leave Comment

Sector: | Type:
Address:

| | | facebook